Tanin

Aralık 11, 2017
Kültür Eserleri > Faşizm Alman Kimliği Türkiye İle İlişkiler - Cilt 1 > Tanin

Tanin

Tanin, İstanbul’da yayımlanan (1908-1947) günlük siyasî gazete idi. Hüseyin Cahit (Yalçın), Tevfik Fikret ve Hüseyin Kâzım Kadri tarafından 2 Ağustos 1908’de çıkarılmaya başladı. Tevfik Fikret’le Hüseyin Kâzım bir süre sonra gazeteden ayrıldılar(222) . İttihat ve Terakki Fırkası’ndan İstanbul mebusu olan ve gazetesinde bu partiyi destekleyen Hüseyin Cahit de, Fatih Rıfkı (Atay), Aka Gündüz, Fazıl Ahmet (Aykaç) gibi gençlerden oluşan yeni bir yazar kadrosu oluşturdu. Gazete 31 Mart olayı (13 Nisan 1909) sırasında saldırıya uğrayıp yağmalandıysa da, ayaklanmanın bastırılmasından sonra yayınını sürdürdü. İktidara yönelik sert eleştirileri ve heyecan uyandıran yazıları yüzünden sık sık kapatılan gazete, Cenin, Renin, Senin, Hak gibi adlarla da yayımlandı. Cavid, Asım (Us), Adnan (Adıvar), Selânikli Tevfik beylerin de makalelerine yer veren Tanin’in imtiyazı,  30 Ocak 1914’te İttihat ve Terakki Fırkası’na devredildi.

 

(222) Bu, doğaldı şöyle ki bizim bildiğimiz Tevfik Fikret’le Hüseyin Kâzım’ın, Hüseyin Cahit’le uyuşması mümkün değildi.