Ocak 18, 2018

51. Bölüm

W.Ruben dini olayların siyasi içeriğini nasıl açıklıyor * “Bana masal tefekkürünün çok eski bir kaynağı işte orada (Hindistan’da) mevcutmuş gibi gelmektedir. Orada üç kıtanın kervanları buluşuyorlardı […]
Aralık 13, 2017

Tuz Üretimi

Tuz Üretimi “ Yemek yemek ve demek, bînemek olursa semek” (Sürurî) (Arabî “nemek”= tuz, “semek” = balık) Nazara karşı alınan önlemlerde, düşte, sair inançlarda, dostluk ifadesi […]
Aralık 13, 2017

Tarım Politikası

Tarim Politikasi Çin’de hükümet erken çağlardan itibaren tahıl fiyatları üzerinde bir nevi denetim ihtiyacını duymuş. Bulunan çare Her zaman Sabit Tahıl Ambarı, (chhang phing tshang) Çin […]
Eylül 8, 2017

Vergi Sisteminin Kökenleri

Vergi Sisteminin Kökenleri “Osmanlı vergi sistemi İslâmî unsurlarla Selçuk Türklerinden ve yerel unsurlardan gelen birçok unsurun tam bir karışımıyla ortaya çıkmış bir malî sistemdir. Bu sistemin […]