Ocak 18, 2018

18. Bölüm

Initiation – sırra vakıf olma (erginlenme)  * “Initiation” (insiasyon *) ı A. Handjéri “dühûl fi harim-ül esrar”, “initiate” fiilini de “mahrem-i esrar-ı tarikat etmek” şeklinde tarif […]
Eylül 8, 2017

Osmanlı Toprak Hukuku

Osmanlı Toprak Hukuku Evet, Osmanoğlu, Basileus’un  koltuğuna oturmuştu, elinden önce Trakya topraklarını almış, arkasından Balkanlar’a sarkmıştı. Bunda, sosyal tarihçilerle genel olarak kabul edilen büyük bir “ulusal” […]
Şubat 11, 2017

Münferit Kavramlar

Münferit Kavramlar Aşağıda konumuzla doğruca ilgili olarak onu tamamlayan bazı bireysel kavramaları irdeliyoruz.       Suftaca İslâm dünyasında suftaca, günümüzün çekine benzer, yazılı kredi senedi şeklinde, […]