Aralık 14, 2017

Temizlikle İlgili Konular

Temizlikle ilgili konular * Bu bapta iki hususu ayırmak gerekiyor: bedenin temizliği ile bunun dışkısından kurtulmanın yolları. Ve bittabi atık suların içme suyuna bulaştırmamak kaygısı. Temizlik […]
Aralık 14, 2017

Apteshane

Apteshane Devam edelim aynı doğrultuda Derleme Dergisi’ni taramaya. Apteshane’yi ifade eden sözcükler: Abiriz-abrez (Kr). Aç çardak, helâ (Or). Avruz,  lâzımlık, oturak (Ba, Brs, İst, Sv, Ky, Yz, […]