Aralık 14, 2017

Kaldırım

Kaldırım * Selçuklu veziri Celâleddin Karatay’ın vakfiyelerinden birinin tercümesinde “Hayır işine tahsis edilen mezkûr hana, imardan sonra artan gelirle… iki büyük kazan,  iki büyük kazma, on […]