Ocak 18, 2018

95. Bölüm

İncirin temsil ettiği sembolik anlam * Gün geldi, Âdem’le Havva çıplak olduklarım fark ettiler ve… utandılar. Ellerinin altında incir yaprağı vardı; bununla ayıp yerlerini örttüler. Örttükleri […]
Ocak 18, 2018

39. Bölüm

Ana tanrıçanın kış uykusuna yatma keyfiyeti – Gömülü bir tohum gibi Tanrıçanın bitkisel tabiata sahip olması *  Buraya kadar âdemoğlunun, daha ilk günlerinden itibaren düşünce sisteminin […]
Aralık 13, 2017

Tahılların Öğütülmesi

Tahılların Öğütülmesi Konuya yine Mahmud’un verdiği bilgilerle girelim: “Çıgır: değirmen, çark, dolap gibi şeylerin çıkrığı; ip çıkrığı ve her türlü makara” (I/421). Çıgrı aynı zamanda “feleğin […]
Aralık 13, 2017

Ekinin Yüklenmesi

Ekinin Yüklenmesi Şek. 89 ve 90’da ekin yığını, demeti, saman ve sair otları kaldırmaya yarayan aygıtlar görülmektedir. Şek. 89 sağ altta, dirgen’in ucunun ısıtılarak kıvrılması işlemi […]