Şubat 11, 2017

Hint Tıbbı

Hint Tıbbı “Veda”, “bilgi” anlamına gelen Sanskritçe bir sözcük olup Hindu dininin kutsal metinlerinden her biri oluyor. M.Ö. 1500–1200 arasında ortaya çıktıkları kabul ediliyor. Âyin ve […]
Şubat 11, 2017

Bozkır Tıbbı

Bozkır Tıbbı Çin’in en yakın teması, Asya’nın uçsuz bucaksız vasî bozkırlarında at koşturan göçebe kavimlerle olmuş. Bu temas, çoğu zaman istilâlarla biten savaşlar, ya da ticarî […]
Şubat 11, 2017

Mısır ve Mezopotamya’da Tıp

Mısır ve Mezopotamya’da Tıp Mısır mitolojisindeki birçok tanrının genellikle şifa verici ve sağlığı koruyucu yönü vurgulanmıştır. Bunların içinde en bilinen önemli sağlık Tanrısı Thoth’dur. Mitolojiye göre […]
Şubat 11, 2017

Giriş

Giriş Biyolojinin aşamalarının öyküsü, beşeriyetin ilk çağlarına çıkar. İlkel insan, farkında olmadan Doğa’ya karşı kendini korumak ve yaşayabilmek için biolojist olmak, onu çevreleyen varlıkları gözlemek zorunda […]