Ocak 18, 2018

132. Bölüm

Dans Kültürün doğmasına neden olan öğelerden biridir * “Büdik, oynayış, zıplayış”[1]; “büdhidi: kız büdhidi = cariye oynadı, raks etti. Başkası da böyledir. Şu savda dahi gelmiştir: […]
Ocak 18, 2018

14. Bölüm

Anadolu’nun üç büyük din tarihindeki yeri * İnanç ve din konularına dâhil tariflere devam etmeden önce, çok önemli gördüğümüz bir hususu açıklamakta fayda mülâhaza ederiz. Tarihin, […]
Aralık 14, 2017

Önsöz

Önsöz Bu ne bir tekstil öğretisi kitabı, ne de bir moda tarihidir. Bizim bu disiplinlerin tümden yabancısı olmamızın ötesinde “Türkiye Halkının Kültür Kökenleri” serisinin esas amacı […]
Şubat 11, 2017

İbranîlerde Tıp

İbranîlerde Tıp İnsanoğlu, tarihin çok eski çağlarından beri ıtriyata (güzel kokulara) olan eğilimini din kitaplarına da yansıtmış. Buna dair misalleri Tevrat’ın tefsiri olan Talmud’da görüyoruz. İyi […]