Ocak 18, 2018

110. Bölüm

Daire, çark, tekerlek sembollerinin anlamı* İlk çağların toplumlarında insan, manadan yana sonuna kadar açık ve zengin bir dünyada kendini anlar hale gelmiş. İş kalıyor bu “açıklık”ların […]
Ocak 18, 2018

90. Bölüm

Ömer Camii ve Hz. İbrahimin kurban taşı * Kürt olmakla Doğu Anadolu – İran kökenli olan Selâhattin Eyyubî’nin duvarlarını gül suyuyla tathir ettirdiği Ömer Camii aslında […]
Ocak 18, 2018

15. Bölüm

“Kült” kavramınının tarifi * Sık sık kullandığımız ve kullanacağımız “kült” kavramını da açıklığa kavuşturmamız gerekir. Kült, dinin ilâhiyata ait veçhesinden farklı olarak, bir tanrı ya da […]
Ocak 18, 2018

10. Bölüm

Kudsi ve cismani arasındaki çizgi * Görülemez (nâbedid) ve anlaşılmaz (fehm olunmaz)lar âlemini zatî mevcudiyet ve kalbî gerçek niteliklerini haiz kılmayı amaçlayan dinî denemeye de “mistisizm” […]