Aralık 14, 2017

Anadolu Köy Evleri

Anadolu köy evleri * Bu başlıktaki “köy” lâfzı, sınırlayıcı bir ifade olarak görünüyorsa da, aşağıda irdeleyeceğimiz konut tiplerinin, özellikle 50’li yıllara kadar, birçok il merkezimizin de […]
Aralık 13, 2017

Tarla Çalışmaları

Tarla Çalışmaları İlkbaharda tarlanın sürülmesine ahır aktarması-ahır hergi (Ank), ahır aktarması (Tn); yine ilkbaharın başında yapılan nadasa da ahır nadası (Ka, Es) deniyor. Buradaki ahır sözcüğünden […]
Aralık 13, 2017

Tarımsal Âletler Ve Teknikler

Tarimsal Âletler Ve Teknikler Şek. 17’de bir tipik Çin ahşap sabanı görülür. Bunda özellikle dikkati çeken husus, ok’un doğruca öküzlerin boyunduruğuna bağlanmayıp ucunda, koşum takımının bağlandığı […]