62. Bölüm

Ocak 18, 2018

62. Bölüm

İnançlarda süpürgenin yeri * Elbeyli’de, “odada bir sarı süpürge bulundurmak gerekir” diye anlatıldığından söz etmiştik. Hem de “sarı” olacak olan süpürgeyi küçümsemeyelim. Gerçekten o, göründüğü gibi […]
Ocak 18, 2018

56. Bölüm

Müşterek ata’dan Allah baba’ya * Yukarda bir “müşterek ata” anlayışından söz etmiştik. Bu atayı büyük ailenin “ihtiyar”ı temsil eder.[1] Büyük topluluklarda, ata Kagan tarafından canlı olarak […]
Aralık 14, 2017

Kaldırım

Kaldırım * Selçuklu veziri Celâleddin Karatay’ın vakfiyelerinden birinin tercümesinde “Hayır işine tahsis edilen mezkûr hana, imardan sonra artan gelirle… iki büyük kazan,  iki büyük kazma, on […]