Ocak 18, 2018

18. Bölüm

Initiation – sırra vakıf olma (erginlenme)  * “Initiation” (insiasyon *) ı A. Handjéri “dühûl fi harim-ül esrar”, “initiate” fiilini de “mahrem-i esrar-ı tarikat etmek” şeklinde tarif […]
Ocak 18, 2018

17. Bölüm

Sır ayinleri – mysteries * Bağdat çarşı (suk)larında çınlayan bu vaazın karşısına mutasavvıf, kazaî ve siyasî çevreler müttefiken dikildiler. Hallaç, kerametleri ifşa etmek (böylece peygamberlerle eşit olmak); […]
Ocak 18, 2018

10. Bölüm

Kudsi ve cismani arasındaki çizgi * Görülemez (nâbedid) ve anlaşılmaz (fehm olunmaz)lar âlemini zatî mevcudiyet ve kalbî gerçek niteliklerini haiz kılmayı amaçlayan dinî denemeye de “mistisizm” […]
Aralık 14, 2017

Çömlekçilik

Çömlekçilik Adana Müzesi müdürü Ali Rıza Yalgın, Gaziantep’in Güney’inde iskân edilmiş Barak, Elbeyli ve Berelli Türkmenleri arasında ilkel çömlekçiliğin hâlâ yaşadığını (yazı 1940’da yayınlanmış) anlatıyor. Bunların […]