Aralık 13, 2017

Sonuç

Sonuç Buraya kadar söylenenler aile yapısı ile mülkiyet ve üretim ilişkileri arasına sıkı bir rabıtanın varlığına işaret ediyor. Buna karşılık Türk akraba terminolojisinin Batı dillerinde rastlanmayan […]
Eylül 8, 2017

Ve Bizans devletçiliği

Ve Bizans devletçiliği Eski Hellas tarihi Helen – Barbar karşıtlığının etkisiyle mülemma idi; nasıl olmasın ki “barbar” her an kapıyı çalıyor, her an Karadeniz buğday ambarının […]
Eylül 8, 2017

Feodal Dünya

Feodal Dünya “Dile kolaylık bakımından ‘Japon feodalitesi’nden söz edildiğinde, az çok dışa vuran benzerliklerin kolaylıkla haklı gösterebileceği bir mecazî ifade kullanılmış olursa da bu ifade hiçbir […]