Eylül 8, 2017

Bu Bölümü Bağlarken

Bu Bölümü Bağlarken Daha önce de birkaç kez vurguladığımız gibi, Osmanlı organik nizamını tanzim eden “yasa”ların kendileri konumuz dışında kalmıştır. Biz burada hangi gereksinmelerle bu yasaların […]
Eylül 8, 2017

Vergi Sisteminin Kökenleri

Vergi Sisteminin Kökenleri “Osmanlı vergi sistemi İslâmî unsurlarla Selçuk Türklerinden ve yerel unsurlardan gelen birçok unsurun tam bir karışımıyla ortaya çıkmış bir malî sistemdir. Bu sistemin […]
Eylül 8, 2017

Kanun

Kanun  1330 (1914) da yayımlanan “Arazi Kanûnnâme-i Hümâyûnu Şerhi”nde “ Kanun ” tarif ediliyor: “Kanun: lâfzı filasl mastara,[1] endaze, mikyas manasına olarak lâfz-ı Suryanî olub lisan-ı […]