Ocak 18, 2018

89. Bölüm

Eski Türklerde ağaç motifi * Türk tarihinin “büyük başlangıçlarındaki ağaç motifini, önemine binaen, tekrar ele alalım: Reşid-üd-din, meşhur Cami’al-tavârih’inde (XIV. yy.), Oğuz’ların menkıbevî hükümdarları arasında Tuğrul […]
Aralık 13, 2017

VI – İslam Dünyası Tarımı

VI – İslam Dünyası Tarımı “Çiftçi ekmezse, yapıcı inşa etmez ve dokumacı dokumaz” diyerek İbn Vahşiye, al-Falâha al-nabatîya’sında, tarımın ekonominin temelini oluşturduğunu vurgulamış oluyor.  yy.dan itibaren […]
Aralık 13, 2017

Tarımsal Eserler (Risaleler)

Tarimsal Eserler (Risaleler) Tarımsal eser – risale ile tarımsal yöntem ve tekniklerin sistematik, şümullü bir tarifi kastedilmiştir. 535 yılında kaleme alınmış Chhi Min Yao Shu, bütünüyle […]
Ağustos 6, 2017

Yemekler

Yemekler Yemek lerin ayrıntılarına girmeden önce bunlarla ilgili bazı temel kavram ve tariflere açıklık getirelim. Türkçe Sözlük, “yavan” için “yağı az, katıksız” tarifini veriyor. Kaşgarlı ise […]