Ekme Yöntemleri

Aralık 13, 2017

Ekme Yöntemleri

Ekme Yöntemleri Çin ekme yöntemleri XVIII. yy öncesi Avrupa’nınkilere göre çok daha özenli olmuş, ürün, tarlanın ebadı, toprak ve hava şartlarına göre farklı yöntemler uygulanmıştır. Genel […]
Aralık 13, 2017

Saban Tarımı

Saban Tarımı Beşerin buluşlar tarihinde, çapadan hemen sonra saban ve tekerlek gelir. Saban ilk kez nerede ortaya çıkmıştı? Bunu bilene henüz rastlanmadı. Ama çeşitli varsayımlar ileri […]