Kutsal Topraklar Feodaliteleri

Eylül 8, 2017

Kutsal Topraklar Feodaliteleri

Kutsal Topraklar Feodaliteleri Haçlı seferlerinin öyküsünü kısaca vermiştik.[1] Bu kez sadece konumuzla ilgili yanını irdeleyeceğiz. “…Bize defalarca, Avrupa feodal sistemiyle ayniyet halinde hiçbir sistemin bulunmadığı öğretildi; […]
Eylül 8, 2017

“Feodalite” Kavramından Ne Anlaşılır?

“Feodalite” Kavramından Ne Anlaşılır? Çağrı Beğ’in istikşaf hareketi gibi biz de Batı, özellikle Frank Ortaçağı içinde, kısa-fakat ana hatları itibariyle derinlemesine bir cevelanda bulunduk, Osmanlı müesseselerini […]
Eylül 8, 2017

Feodal Dünya

Feodal Dünya “Dile kolaylık bakımından ‘Japon feodalitesi’nden söz edildiğinde, az çok dışa vuran benzerliklerin kolaylıkla haklı gösterebileceği bir mecazî ifade kullanılmış olursa da bu ifade hiçbir […]
Eylül 8, 2017

Osmanlı Toprak Düzeni

Osmanlı Toprak Düzeni Düşersen toprağa sarıl (Edirne atasözü) “Geçti beyler mürüvveti Binmişler birer atı Yediği yoksul eti İçtiği kan oluptur” (Yunus)[1]… Osmanlı ideolojisinin ruhunu, Yunus’u kahreden […]