Mart 26, 2019

Önsöz

ÖNSÖZ Bu eser sadece bir denemedir. Gerek bir sistematik kurmakta karşılaştığımız güçlükler, gerekse bizden evvel bu konuda kâğıda dökülmüş yeterli miktarda çalışmanın bize vereceği güvenden yoksun […]
Aralık 14, 2017

Önsöz

Önsöz ‘İnsan nedir?’ sorusuna yanıt aramak, insanlık tarihi kadar eskidir. Çeşitli inanç, düşünce akımları ve ideolojiler bu soruya, kendi özgül bakış açılarından yanıt aramışlar ve tanımlar […]
Aralık 14, 2017

Önsöz

Önsöz Bu ne bir tekstil öğretisi kitabı, ne de bir moda tarihidir. Bizim bu disiplinlerin tümden yabancısı olmamızın ötesinde “Türkiye Halkının Kültür Kökenleri” serisinin esas amacı […]
Eylül 8, 2017

Önsöz

Uzunca bir aradan sonra ikinci cildin bu ikinci bölümünü sunabilmiş olmakla mutluyuz. Birçok meslekî kitap ve makale, yine kültür kökenleri konusunun dışında birkaç kitap, makale, tebliğ […]