Ocak 18, 2018

12. Bölüm

Kutsinin tarifine yarayacak kutsi olaylar * Dönelim kutsî’nin tarifine. Bunu yapabilmek için münasip miktarda “kutsiyet”e, yani kudsî hadiseye sahip olmamız gerekir ki burada rituslar, mitoslar, İlâhî […]
Eylül 8, 2017

Yine Osmanlı Kuruluşu

Yine Osmanlı Kuruluşu “İslâmî devletler… genellikle göçebe kökenliydiler. Emevîler, Hamdanîler, Selçuklular… Osmanlılar, Safavîler ve Mughal politik sistemlerinin hepsi göçebe çöl konfederasyonlarından türemişlerdi. Hattâ bunlardan geçmişi en […]
Şubat 26, 2017

Burhan Oğuz İle Söyleşi

Burhan Oğuz İle Söyleşi – Türk Halkı’nın Kültür Kökenleri ne zaman tamamlanacak? – Son iki kitabı bu sene çıkıyor. Altı cilt sekiz kitap olacak böylece. – […]
Şubat 11, 2017

Otacı

Otacı ” ‘Ot’ sözcüğü, kökleriyle toprakta yaşayan uzviyet (organizma), nebat olarak Çağatay, Azerî, Uygur Türkçelerinde yaşıyor. Ayrıca Uygur Türkçesinde ‘ot’, devâ, ilâç, şifa, fakat (iyileşme); ‘otamak’ […]