138. Bölüm

Ocak 18, 2018

138. Bölüm

Doğu Anadolu danslarından Akışta * Yukarda sözünü ettiğimiz akışta-hakışta aslında doğu illerimizde oynanan, karşılıklı el vuruşmak (çarpmalı) ve isim ailesi teşkil eden bir danslar dizisinin bir […]
Şubat 11, 2017

Musikî İle Tedavi

Musikî İle Tedavi Sağaltma için musikinin faydalı etkileri, Antikçağ’dan itibaren geniş ölçüde kabul edilmiş. İbnî Abî Usaybia’ya göre Phrygia ve Mysia’da (Anadolu) ilk tıp adamları, çalgısıyla […]