Ocak 18, 2018

110. Bölüm

Daire, çark, tekerlek sembollerinin anlamı* İlk çağların toplumlarında insan, manadan yana sonuna kadar açık ve zengin bir dünyada kendini anlar hale gelmiş. İş kalıyor bu “açıklık”ların […]
Ocak 18, 2018

104. Bölüm

Cinlere karşı kullanılan silahların sınıflandırılması *  “Gerçekten Phrygia’da bir ay kültü var olmuştur. Ama bu kült, şemsî olan tanrı Mên’inki olmayıp ay tanrıçası aslında Mâ idi […]
Temmuz 31, 2017

Şeker

Şeker İslâmiyet’in ilk devirlerinde ve Ortaçağlarda İran’da, bilhassa Hûzistan’da ve daha az ölçüde olmak üzere, Mazanderan’da şeker kamışının yetiştirildiği mukayyet[1] olup esasen “Hûz”, Farsça şeker kamışı […]