Ocak 18, 2018

118. Bölüm

Geyik ile ilgili kült ve tabular * Ciltte,[1] von Moltke’nin “Türkler avı doğru bulmazlar, av ve sığır etini sevmezler…” sözünü nakletmiş ve bunu her halde bazı […]
Eylül 8, 2017

Ve Yine Türk Hukuku

Ve Yine Türk Hukuku Artık Anadolu Beylikleri’nden geçerek Osmanlı alanına ayak atmanın zamanı geldi. Ama tarihin bu dev uzviyetinin teşrihine girişmeden önce, buraya kadar kullanmış olduğumuz […]
Eylül 8, 2017

İran Moğollarında Toprak Hukuku

İran Moğollarında Toprak Hukuku İlhanlılar, Ortaçağ Avrupa’sının hayal edemeyeceği bir devlet örgütüyle çıkıyor tarihin karşısına. Ayrıntılarına girmeyeceğimiz bu merkezî idare mekanizmasının başlıca çarklarından biri, başında “vezir”i […]
Eylül 8, 2017

Selçuklu İktâı

Selçuklu İktâı İktâ’ının etüdüne girişmeden önce Selçukluyu işbu toprak rejimine götürecek olan koşul ve olayları kısaca gözden geçirelim. Alpaslan ve oğlu Melikşah (1072-1092) ile İslâm tarihinde […]