Ocak 18, 2018

13. Bölüm

Kurban ritüeli *  Latince “kurban” karşılığındaki sacrificium, sacer ile facere (yapmak) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmekle işin içine yine “kutsiyet” kavramı karışmış oluyor. Genel olarak “bir şeyin […]
Ocak 18, 2018

6. Bölüm

 Din toplumsal kültürün asli bir öğesidir  * Başlarda bir güçten, ağaçlarda, kayalarda, suda… bulunan, Anadolu’dan uzaktaki mana’dan söz etmiştik. Cesaret Türklerde yürekte, Moğol’larda kebettedir. Bırakalım bunları […]
Ocak 18, 2018

5. Bölüm

Numen ve Numinos kavramlarının tanımı  * H. J. Rose, Pritimitive culture in Italy (s. 44 ve dev.) adlı kitabında[1] Grek polytheisminin açık, zengin ve musavver tanrı […]
Aralık 14, 2017

Çeşitli Ülkelerde Tekstiller

Çeşitli Ülkelerde Tekstiller Buraya kadar dokuma ve kısmen de giyim konusunun az çok içine girmiş olduk. Ancak, kitabımızın ana ereği olan “Türkiye halkının dokuma kültürü”nü etraflıca […]