Ocak 18, 2018

110. Bölüm

Daire, çark, tekerlek sembollerinin anlamı* İlk çağların toplumlarında insan, manadan yana sonuna kadar açık ve zengin bir dünyada kendini anlar hale gelmiş. İş kalıyor bu “açıklık”ların […]
Ocak 18, 2018

82. Bölüm

Mersin ağacı hakkında *  Güney ve Orta Anadolu’da mersin ağacına ve meyvesine murt (Ada, İç, Ant, Çr, Nğ, Hat) denmekte olup bunun Rumca karşılığı μυρτον’dan galat […]
Ocak 18, 2018

73. Bölüm

Mağaradaki Ayı * Ve bu dağlarda bir de ayı var, mağaralarda kışlayan, Anadolu adamının “canına yakın”, balını çalıp asma kütüğünü tahrip etmesine rağmen (fot. 79). Kütüğün […]