Mart 26, 2019

Önsöz

ÖNSÖZ Bu eser sadece bir denemedir. Gerek bir sistematik kurmakta karşılaştığımız güçlükler, gerekse bizden evvel bu konuda kâğıda dökülmüş yeterli miktarda çalışmanın bize vereceği güvenden yoksun […]
Ocak 18, 2018

108. Bölüm

Baklanın nazarlık ve fal aracı olarak kullanılması * Delphis, Apollon mabedinden çok önce, bir kehanet mahalli olarak bilinirdi. Grek’ler buranın adını delphys, “rahim”e bağlarlar (Toprak’tan doğma […]
Ocak 18, 2018

68. Bölüm

Zerdüştün Anadoluda bazı heterodoks evlatları * Zerdüşt, ne Mısır anlamında falcı tipinde, ne de İbrani’lerinkine benzer bir peygamberdi. Hali yerip, ırkının geçmişini ve geleceğini methediyordu. Halin […]
Ocak 18, 2018

60. Bölüm

Sümer Tanrısı Dumuzi ve Akad Tanrısı Temmuzun ölümü ile ilgili temsili festivaller * Ve de Sular’ın tanrısı Apsu. Onun “enmuzec-ı evvel’lerin mihrabında, kaderler hücresinde” eşi Damkina, […]