Millî Eğitim Dâvamiz

Aralık 13, 2017

Millî Eğitim Dâvamiz

Millî Eğitim Dâvamiz Memleketimizin temel davasının Millî Eğitim meselesi olduğu ve onun hallinin diğerlerini çok basitleştireceği şüphesizdir. Bu meselenin büyük ciddiyetle ele alındığını şükranla öğreniyoruz. Asırların […]