Aralık 13, 2017

VI – İslam Dünyası Tarımı

VI – İslam Dünyası Tarımı “Çiftçi ekmezse, yapıcı inşa etmez ve dokumacı dokumaz” diyerek İbn Vahşiye, al-Falâha al-nabatîya’sında, tarımın ekonominin temelini oluşturduğunu vurgulamış oluyor.  yy.dan itibaren […]
Aralık 13, 2017

Bağlar Ve Meyve Bahçeleri

Bağlar Ve Meyve Bahçeleri Meyve ağaçları, Erez – İsrael’in tarımsal ekonomisinin önemli bir unsuruydu. YHWH, İsraellilere, vereceği toprağın mümbitliğini “Tanrı’n, Lem-Yezel seni akarsular, kaynaklar ve göllerle […]
Aralık 13, 2017

Tarımsal Eserler (Risaleler)

Tarimsal Eserler (Risaleler) Tarımsal eser – risale ile tarımsal yöntem ve tekniklerin sistematik, şümullü bir tarifi kastedilmiştir. 535 yılında kaleme alınmış Chhi Min Yao Shu, bütünüyle […]
Temmuz 31, 2017

Yiyeceklerin Muhafazası

Yiyeceklerin Muhafazası Anadolu yarımadasında kışların genellikle uzun sürüp haylice sert geçmesi devamlı surette taze besin maddesi teminine olanak sağlamaz. Bu itibarla sair kıtalarda olduğu gibi buranın […]