Ocak 18, 2018

72. Bölüm

Anadoluda mağara ve dağ kültü * Süryanîce yazılmış bir Hristiyan vakayinamesinde söz Magi’lere veriliyor: “Babalarımızdan yol erkân ve bütün sırları (mysterion) öğrenip oğullarımızı haberdar ettik… Ve […]
Eylül 8, 2017

Yine Osmanlı Kuruluşu

Yine Osmanlı Kuruluşu “İslâmî devletler… genellikle göçebe kökenliydiler. Emevîler, Hamdanîler, Selçuklular… Osmanlılar, Safavîler ve Mughal politik sistemlerinin hepsi göçebe çöl konfederasyonlarından türemişlerdi. Hattâ bunlardan geçmişi en […]
Eylül 8, 2017

Yine iktâ

Yine İkta (iktâ) Türk-İslâm iktâ’ı, bu cildin temel konularının köşe taşlarından biridir. Mısır da, tarihi ve de Osmanlı egemenliği dönemi süresince genel kaidelerden az çok farklı, […]
Eylül 8, 2017

Mısır’da Toprak Kanunu

Mısır’da Toprak Kanunu Bu vesile ile Osmanlı genel idare şeklinin dışında kalmış Mısır’da uygulanmış olan toprak rejimi “Kanûn”u üzerinde biraz eğleneceğiz. Memlûk devleti, Yavuz’un satveti karşısında […]