Aralık 14, 2017

Topraküstü Konutlari

Topraküstü Konutları Bunları, yapı malzemesinin cinsine göre tasnif edeceğiz. Anadolu’da konut tipleri, daha tarih öncesinden itibaren alabildiğine çeşitlilik arz etmiştir, iklim koşulları, inşa malzemesi sağlama olanaklarına göre. […]
Aralık 14, 2017

Konut Tipleri

Konut Tipleri Konut ve sair bina çeşitlerinin ve bunların yurt sathında dağılma şekil ve nedenlerinin tetkiki, bunları genel hatlarıyla bir sınıflandırmaya tâbi tutmayı gerektirir. Gerçekten bu […]
Aralık 14, 2017

Konut Tipleri Ve Bunlarin İnşa Teknikleri

Konut Tipleri Ve Bunlarin İnşa Teknikleri “Eski Türk evleri konusunda araştırmalar yapmış olan Reha Günay, Anadolu’da Türk evini incelediğimizde göçebelikten gelen bazı izler görüleceğini belirtir: ‘Bu […]