Eylül 8, 2017

Askerî Kölelik Kurumu

Askerî Kölelik Kurumu Yukarda sözü geçen “köle asker” kurumu, konumuzla doğruca ilgili olmamakla birlikte, Türk-İslâm devletlerinde aldığı şekiller itibariyle bir etki akımı yaratmış olduğundan ve hele […]
Eylül 8, 2017

Gaznevîler

Gaznevîler Samanî devleti zeval bulacak, mülk Gaznevîlerle Karahanlılar arasında bölüşülecekti. “Sebüktekin Gazne ve Zâbulistân valisi olduğunda, başlarda Alptekin’e oralara kadar refakat etmiş olan Türk askerleri on […]
Eylül 8, 2017

Avrupa Feodalizmi

Avrupa Feodalizmi Roma hukukunda mülkiyet kavramı, kanunî ilişkilerin temelini teşkil eder, her toprağın bir sahibi vardır ve mutlak tasarruf keyfiyeti, kurala uygun şekil arz eder. Ortaçağ’da, […]