Aralık 13, 2017

Sonuç

Sonuç Buraya kadar söylenenler aile yapısı ile mülkiyet ve üretim ilişkileri arasına sıkı bir rabıtanın varlığına işaret ediyor. Buna karşılık Türk akraba terminolojisinin Batı dillerinde rastlanmayan […]
Eylül 8, 2017

Ve Bizans devletçiliği

Ve Bizans devletçiliği Eski Hellas tarihi Helen – Barbar karşıtlığının etkisiyle mülemma idi; nasıl olmasın ki “barbar” her an kapıyı çalıyor, her an Karadeniz buğday ambarının […]