Ocak 18, 2018

74. Bölüm

Cennetle ilgili hikayeler * Dört kola ayrılan ve cihanın dört cihetine hayat götüren nehir, Âdem’in bakıp yetiştirmekle mükellef olduğu ağaçlarıyla cennet bahçesi Eden, Mezopotamya tasvirciliğini hatırlatır. […]
Ocak 18, 2018

72. Bölüm

Anadoluda mağara ve dağ kültü * Süryanîce yazılmış bir Hristiyan vakayinamesinde söz Magi’lere veriliyor: “Babalarımızdan yol erkân ve bütün sırları (mysterion) öğrenip oğullarımızı haberdar ettik… Ve […]
Temmuz 23, 2017

Baharat

Baharat Baharatın yuvası Doğu’dur. Hangi tarihte Batıya geçtiği pek bilinmiyor. Herodotus’un kinnamômon tesmiye ettiği ağacın tarçın ağacı olduğu muhakkaktır. Kelime, Hindu darchini ve Malezya dilindeki kaimanis’ten […]