Aralık 14, 2017

Siirt Bölgesi

Siirt Bölgesi Bu bölgeyi, genel Güney-Doğu bölgesinden ayrı mütalâa etmemizin nedeni, binasının tamamen farklı, kendine özgü bir inşaî karaktere sahip olmasıdır. Finikeliler inşa tekniğine, kireç harcı […]
Aralık 14, 2017

Harçlar

Harçlar Harç, Farisî herc = karışma’dan galattır. Lök-lok-lögün-lökün: Kireç, zeytinyağı, pamuk, yumurta akının karıştırılarak elde edilen, kırık, çatlak çanak, çömlekleri, künkleri birleştirmede kullanılan macun (Af, Isp, […]
Aralık 14, 2017

Taş

Taş Buraya kadar çeşitli konularla ilgili olarak birçok yörenin karakteristik taş inşaatından örnekler verdik. Anadolu’da dolanmamız sıralarında da, başlıca renkli taşların, öbürleri gibi, belli boyutlarda tane […]