Aralık 14, 2017

Anadolu Köy Evleri

Anadolu köy evleri * Bu başlıktaki “köy” lâfzı, sınırlayıcı bir ifade olarak görünüyorsa da, aşağıda irdeleyeceğimiz konut tiplerinin, özellikle 50’li yıllara kadar, birçok il merkezimizin de […]
Aralık 14, 2017

Çömlekçilik

Çömlekçilik Adana Müzesi müdürü Ali Rıza Yalgın, Gaziantep’in Güney’inde iskân edilmiş Barak, Elbeyli ve Berelli Türkmenleri arasında ilkel çömlekçiliğin hâlâ yaşadığını (yazı 1940’da yayınlanmış) anlatıyor. Bunların […]
Aralık 14, 2017

İnşa Malzemeleri

İnşa Malzemeleri İnsanoğlu, ağaç ve taşın bulunmadığı ya da nadir olduğu yerlerde toprağa sarılmış, onunla evini yapmış, kil’in yapışkanlığından faydalanarak (“kil” sözcüğü ise Sanskrit keli = […]
Aralık 14, 2017

Yapinin Serüveni

Yapının Serüveni Yapı’nın serüveni Diyarbakır ilindeki Çayönü yerleşmesinde başlıyor. O çağın adamı, dallardan yaptığı kulübesinin dışına balçıktan bir sıva yapmayı akıl ederek geçici konutu sürekli konuta […]