Mart 26, 2019

Önsöz

ÖNSÖZ Bu eser sadece bir denemedir. Gerek bir sistematik kurmakta karşılaştığımız güçlükler, gerekse bizden evvel bu konuda kâğıda dökülmüş yeterli miktarda çalışmanın bize vereceği güvenden yoksun […]
Aralık 13, 2017

Mütemmim Kaynaklar

Mütemmim (tamamlayıcı) Kaynaklar Mütemmim kaynaklar arasında çok sayıda nebatat (botanik)la ilgili eser bulunmakta olup bunlarda ekinler, bunların gelişmeleri, çeşitleri coğrafî dağılımları, kullanılmaları, yetiştirme gerekleri ve sair […]