Arap-İslâm Dünyasında Eğitim

Eylül 8, 2017

Arap-İslâm Dünyasında Eğitim

Arap-İslâm Dünyasında Eğitim Kısa sürede Arap ordularına boyun eğecek olan Sasanî İran’da eğitim, aralarında bilginin bütün dallarını kapsayabilen ruhban sınıfı mensuplarının işi oluyordu. Yüksek soyluların oğulları […]
Eylül 8, 2017

Bizans Dünyasında Eğitim

Bizans Dünyasında Eğitim Cermen ve Slav istilâlarıyla ve hattâ daha çok Arap fütuhatıyla sarsılmış olmasına rağmen Bizans İmparatorluğu, hiçbir zaman Batı Roma’nın içine düştüğü “kültür boşluğu”na […]
Eylül 8, 2017

Hint Eğitim Kurumları

Hint Eğitim Kurumları Ortaçağların başlarında tarihin büyük kültür odaklarından biri olan Hindistan, eski tedris prensiplerinden vazgeçiyordu. Tabiatı itibariyle kollektivist bir anlayışta olan Buddhism, ilk olarak herkese […]
Eylül 8, 2017

Sunuş

Sunuş “Uygarlığın, yani beşer ürünlerinin tümünün etüdü, analiz bahis konusu olduğunda, etnografyanın amacıdır; sentetik bütünlemeler hesaba katıldığında, kültürel etnoloji sahneye girer. Bunu dahi ergoloji, yani maddî […]