Ocak 18, 2018

118. Bölüm

Geyik ile ilgili kült ve tabular * Ciltte,[1] von Moltke’nin “Türkler avı doğru bulmazlar, av ve sığır etini sevmezler…” sözünü nakletmiş ve bunu her halde bazı […]
Temmuz 23, 2017

Sebzeler

Sebzeler İngilizce ve Fransızca “legume”, Latince legumen, yani bir zarf içinde kapalı daneler, bakliyattan; kendisi dahi lego, yani toplamak, koparmaktan türemiştir. “Sebze” ise Farsça sebz, yani […]
Haziran 20, 2017

Anadolu Vakıası

Anadolu Vakıası Bizans telaffuzu ile Άνατολἠ, Asya kıtasının Güney kısmından başlayarak Avrupa’ya uzanan ve antik devirlerde Küçük Asya (Μιxϱά Ασία) adıyla bilinen dağlık yarımadayı ifade edip […]
Şubat 11, 2017

Ram

Ram Bu rahipler arasında Ram adında, çiçeği burnunda, kendini dahi din adamlığına yöneltmiş, ama murakabeye dalmış ruhu ve derin düşüncesiyle, işbu kanlı külte isyan eden bir […]