Ocak 18, 2018

21. Bölüm

İmanın dini yaşam çerçevesi dahilinde tanımı * İman, her ne kadar dinî yaşam (experience)a münhasır değilse de bu yaşam çerçevesindeki tezahürlerinden yola çıkarak onu daha iyi […]
Ocak 18, 2018

18. Bölüm

Initiation – sırra vakıf olma (erginlenme)  * “Initiation” (insiasyon *) ı A. Handjéri “dühûl fi harim-ül esrar”, “initiate” fiilini de “mahrem-i esrar-ı tarikat etmek” şeklinde tarif […]
Ocak 18, 2018

8. Bölüm

Dini deney mefhumu * Devamlı surette karşımıza çıkacak bir kavram da biraz önce eksik olarak “dinî deney” diye tercüme ettiğimiz religious experience kavramıdır. Bu konulara yaklaşıp […]
Aralık 13, 2017

İman Ve Çıkar

İman Ve Çikar Cumhuriyet, 07 Temmuz 1979   Gerek bundan önceki, gerekse daha sonraki makalelerime, yazı işleri müdürü Sami Karaözen kardeşimiz, adımın yanına, o günkü atmosferik […]