Eylül 8, 2017

Bürokratik kurumlar

Bürokratik kurumlar Anadolu Selçuklularının, Büyük Selçukluların chancellerie geleneğine sadık kalarak devlet dairelerinde Farsçaya büyük önem verdiklerini biliyoruz. Konya Sultanlığı dîvanında Büyük Selçuklular ve Harzemşahlardaki ve sonraları […]
Eylül 8, 2017

Bilimsel-Siyasî Ortam Ve Gazalî Olayı

Bilimsel-Siyasî Ortam Ve Gazalî Olayı “A. Comte’a göre bilimlerin felsefe karşısındaki tutumu bir tedricî vesayetten kurtulma olmalıdır, tıpkı kendi güçlerini ispat etmiş olmalarına rağmen imparatorluğun hayırhahlığı […]