Ocak 18, 2018

68. Bölüm

Zerdüştün Anadoluda bazı heterodoks evlatları * Zerdüşt, ne Mısır anlamında falcı tipinde, ne de İbrani’lerinkine benzer bir peygamberdi. Hali yerip, ırkının geçmişini ve geleceğini methediyordu. Halin […]
Ocak 18, 2018

29. Bölüm

Mehdi kavramı * “Kandesin sen kande, çık ey mehdi-i sahip zuhûr!” Dünya fisk ü fücur ile işba haline gelince Hâlik tarafından bir mehdinin gönderilmesi mev’ud olduğuna […]
Ocak 18, 2018

15. Bölüm

“Kült” kavramınının tarifi * Sık sık kullandığımız ve kullanacağımız “kült” kavramını da açıklığa kavuşturmamız gerekir. Kült, dinin ilâhiyata ait veçhesinden farklı olarak, bir tanrı ya da […]
Ocak 18, 2018

1. Bölüm – Sunuş

Cildin içeriği hakkında * Birinci cildin önsözü, genel çizgileriyle, bu cilt ve bundan sonrakiler için de geçerlidir. Onda, hemen başta, bir sistematik kurmakta karşılaştığımız güçlükten söz […]