Ocak 18, 2018

126. Bölüm

Mandei’ler hakkında ayrıntılar *  Yezidî’lere geçmeden önce gnostik’ler (Arifiyyûn) vesilesiyle sözünü etmiş olduğumuz Mandeî’lere, mevzumuzla yakın alâkası itibariyle, kısaca değineceğiz. Bunlar kendilerini mandayye (gnostik’ler) veya nasorayye […]
Ocak 18, 2018

125. Bölüm

Bir Ermeni heretik hareketi Arevortikler * “XVI. yy.da. Mardin’in bir mahallesi Şemsiyye adını taşımakta olup burada oturan halk erâmine olarak kaydedilmiştir. Bunlar şemsî dininin mensupları olmalıdırlar”.[1] […]