Aralık 13, 2017

Yunanda Kadın

Yunanda Kadın Eflâtûn’un Kanunlar’ında, kadının ekonomik yaşamdaki durumu bahis konusu olduğunda ünlü hoca Sparta’nın bu bapta Attika ile Trakya arasında ortayı tuttuğunu, Trakyalıların ve daha başka […]
Aralık 13, 2017

III – Helen Dünyası Tarımı

III – Helen Dünyasi Tarimi Greko – Roman dünyasının Milâdî yılların başındaki nüfusu azamî 50 ilâ 60 milyon olarak hesaplanmıştır. Bu nüfus, sadece bölgeler arasında değil […]
Eylül 8, 2017

Bu Bölümü Bağlarken

Bu Bölümü Bağlarken Daha önce de birkaç kez vurguladığımız gibi, Osmanlı organik nizamını tanzim eden “yasa”ların kendileri konumuz dışında kalmıştır. Biz burada hangi gereksinmelerle bu yasaların […]
Eylül 8, 2017

Ve Bizans devletçiliği

Ve Bizans devletçiliği Eski Hellas tarihi Helen – Barbar karşıtlığının etkisiyle mülemma idi; nasıl olmasın ki “barbar” her an kapıyı çalıyor, her an Karadeniz buğday ambarının […]