Aralık 13, 2017

III – Helen Dünyası Tarımı

III – Helen Dünyasi Tarimi Greko – Roman dünyasının Milâdî yılların başındaki nüfusu azamî 50 ilâ 60 milyon olarak hesaplanmıştır. Bu nüfus, sadece bölgeler arasında değil […]
Aralık 13, 2017

B- Mısır

B- Mısır Eski Mısır’da tarım Nil’in taşmasına sıkıca bağlı idi: Temmuz ortasından itibaren tarlalar suya gömülmeye başlar ve ekebilmek için, yerine göre Eylül sonu ile Kasım […]
Aralık 13, 2017

III. Ön Asya Tarımı A – Mesopotamya

III. Ön Asya Tarımı A – Mesopotamya Sümer mitolojisinde tanrı Enlil bitkilerin, büyük ve küçükbaş hayvanların, tarım âletlerinin ve uygarlık sanatlarının en âlî kaynağı idi. Gerçi […]
Aralık 13, 2017

Saban Tarımı

Saban Tarımı Beşerin buluşlar tarihinde, çapadan hemen sonra saban ve tekerlek gelir. Saban ilk kez nerede ortaya çıkmıştı? Bunu bilene henüz rastlanmadı. Ama çeşitli varsayımlar ileri […]