Hitit – Hurrî – Mitanni Dünyasında

Şubat 11, 2017

Hitit – Hurrî – Mitanni Dünyasında

Hitit – Hurrî – Mitanni Dünyasında Küçük Asya’daki Asurlularla temasımız kesilince karşımıza kronolojik sıradan Hurrî – Mitanni’ler çıkıyor. Güney – Doğu Anadolu ile Dicle – Fırat […]