Ocak 18, 2018

67. Bölüm

Anadoluda yürüyen binek taşları * Yukarda anlatılan, Hacı Bektaş’ın horoza binme öyküsü bugün dahi canlılığını korumaktadır: “Arabacım manevî bir hissin verdiği heyecanla… ‘işte işaret taşları’ dedi… […]
Ocak 18, 2018

66. Bölüm

Hititlerde tanrıların babası Kumarbi * Dönelim yine Anadolu’ya. Hurri-Hitit “theogony”sinin, yani tanrıların tevellüt hikâyelerinin baş aktörü, “Tanrıların Babası” Kumarbi’dir. İlk safhada, “gökte hükümranlık”, ilk tanrıların teselsülü […]
Aralık 13, 2017

Turistik Gericilik

Turistik Gericilik 08 Nisan 1985   Her yazımı Cumhuriyet almazdı. Bunlardan biri de, aşağıdaki “Turistik gericilik” oldu. “Ağa – çerçi” lâfı, beylerimizin hiç de hoşuna gitmiyordu […]