Ocak 18, 2018

82. Bölüm

Mersin ağacı hakkında *  Güney ve Orta Anadolu’da mersin ağacına ve meyvesine murt (Ada, İç, Ant, Çr, Nğ, Hat) denmekte olup bunun Rumca karşılığı μυρτον’dan galat […]
Ocak 18, 2018

66. Bölüm

Hititlerde tanrıların babası Kumarbi * Dönelim yine Anadolu’ya. Hurri-Hitit “theogony”sinin, yani tanrıların tevellüt hikâyelerinin baş aktörü, “Tanrıların Babası” Kumarbi’dir. İlk safhada, “gökte hükümranlık”, ilk tanrıların teselsülü […]
Ocak 18, 2018

53. Bölüm

Dionysos’un tanıtılması * Ana Tanrıça’nın dalları budanmış bir kütük şeklinde temsil edilmiş olmasından, ağacın ve özellikle çamın kutsiyetinden, alıcı kuşlardan az söz etmedik, çok hem pek […]
Ocak 18, 2018

31. Bölüm

Toplumsal Normlar  Hareket Kurallarıdır * Latince norma, marangoz ya da ressamın gönyesi, cetveli; ayrıca da kaide, model, biçim, örnek, numune, tip anlamlarına geliyor. Kelimenin norme (norm) şeklinde […]