Ocak 18, 2018

21. Bölüm

İmanın dini yaşam çerçevesi dahilinde tanımı * İman, her ne kadar dinî yaşam (experience)a münhasır değilse de bu yaşam çerçevesindeki tezahürlerinden yola çıkarak onu daha iyi […]
Eylül 8, 2017

İslâm Hukuku

İslâm Hukuku “İslâm hukuku”, Roma’nın miras bıraktığı büyük kazaî yapıyla derinlemesine bir kıyaslamaya dayanamaz: İslâm önce bir din, sonra bir Devlet ve nihayet bir kültürdür. “İslâm […]
Eylül 8, 2017

Osmanlı Fıkhı

Osmanlı Fıkhı Fıkıh, aslında “anlayış inceliği, bilgi” manalarına gelip lexicography ilmi olan “fıkh el-lûgâ”da olduğu gibi, Roma’nın iurisprudentia’sına müşabih “İlâhî ve beşerî maslahatların ilmi”dir ve dinî, […]