Eylül 8, 2017

Yine iktâ

Yine İkta (iktâ) Türk-İslâm iktâ’ı, bu cildin temel konularının köşe taşlarından biridir. Mısır da, tarihi ve de Osmanlı egemenliği dönemi süresince genel kaidelerden az çok farklı, […]
Eylül 8, 2017

İran Ve Maverraünnehr Alanı

İran Ve Maverraünnehr Alanı Hayli ilkel ve düşük üretimli Arap kabilelerinin İslâm öncesi geleneklerinin, sonradan tanığı olduğumuz, uzun bir tefekkür mahsulü fıkhın oluşmasında katkısının çok sınırlı […]
Eylül 8, 2017

Kutsal Topraklar Feodaliteleri

Kutsal Topraklar Feodaliteleri Haçlı seferlerinin öyküsünü kısaca vermiştik.[1] Bu kez sadece konumuzla ilgili yanını irdeleyeceğiz. “…Bize defalarca, Avrupa feodal sistemiyle ayniyet halinde hiçbir sistemin bulunmadığı öğretildi; […]
Eylül 8, 2017

“Feodalite” Kavramından Ne Anlaşılır?

“Feodalite” Kavramından Ne Anlaşılır? Çağrı Beğ’in istikşaf hareketi gibi biz de Batı, özellikle Frank Ortaçağı içinde, kısa-fakat ana hatları itibariyle derinlemesine bir cevelanda bulunduk, Osmanlı müesseselerini […]