Ocak 18, 2018

103. Bölüm

Ayın safhaları, deniz kabuğu ve kadın ferci * Ayın safhalarına göre, ya da bunun etkisiyle, çok çeşitli “kozmik düzeylerde hadiseler bir nizam dahilinde sıralanır. “İlkel düşünce […]
Ocak 18, 2018

61. Bölüm

Rahim sembolizmi *  Tohumun toprağın sinesine gömülmesi, orada uykuya yatması ya da “ölmesi”, sonra zamanı gelince yeşermesi, dünya üstüne çıkması… ve yine “ana rahmine dönmesi”, buna […]