Eylül 8, 2017

Bu Bölümü Bağlarken

Bu Bölümü Bağlarken Daha önce de birkaç kez vurguladığımız gibi, Osmanlı organik nizamını tanzim eden “yasa”ların kendileri konumuz dışında kalmıştır. Biz burada hangi gereksinmelerle bu yasaların […]
Eylül 8, 2017

Tımar

Timar (Tımar sistemi) “Osmanlı fethi her şeyden önce tımar sisteminin yerleşmesi demektir. Çünkü bir memlekette toprakların il yazıcıları tarafından tahrir olunarak timarlara taksimi, fethin son ve […]
Eylül 8, 2017

Kanun

Kanun  1330 (1914) da yayımlanan “Arazi Kanûnnâme-i Hümâyûnu Şerhi”nde “ Kanun ” tarif ediliyor: “Kanun: lâfzı filasl mastara,[1] endaze, mikyas manasına olarak lâfz-ı Suryanî olub lisan-ı […]
Eylül 8, 2017

Avrupa Feodalizmi

Avrupa Feodalizmi Roma hukukunda mülkiyet kavramı, kanunî ilişkilerin temelini teşkil eder, her toprağın bir sahibi vardır ve mutlak tasarruf keyfiyeti, kurala uygun şekil arz eder. Ortaçağ’da, […]